Dålig sömn kan ge kronisk smärta

Sömnen är viktig och för den som lider av långvarig smärta är den ännu viktigare eftersom en försämrad sömnkvalitet sänker smärttröskeln. Dessutom försämras immunförsvaret vilket kan orsaka sjukdom och mer smärta.

Flera studier har visat att en försämrad sömnkvalitet eller för lite sömn leder till minskad tolerans för smärta. 
– Det finns även en tydlig koppling mellan dålig sömn och långvariga smärta (tidigare kallad kronisk smärta) exempelvis i rygg och axlar. Upp till 88 % av personer med långvarig smärta lider av sömnbesvär och en studie har visat att 50 % av deltagarna med sömnbesvär även led av långvarig smärta, säger sjukgymnasten Patrik Looft.

Utvecklar långvarig smärta

För vissa leder långvarig smärta till dålig sömn och för andra är det tvärtom. Dålig sömn leder till långvarig smärta. 
– Den starkaste påverkan verkar dock dålig sömn ha på långvarig smärta. Dålig sömn tycks även vara en bättre indikator för risk att utveckla långvarig smärta än vad långvarig smärta är för att utveckla sömnbesvär, säger Looft. Graden av inflammation i kroppen ökar vid otillräcklig sömn vilket ökar risken för att utveckla långvarig smärta.

Försämrar diagnosen

Dålig sömn har en negativ inverkan på muskel- och ledbesvär, huvudvärk/migrän, nervsmärta och smärta som inte har någon känd orsak. 
– Det har även visats att sömnproblem ökar risken för framtida långvariga smärtbesvär hos smärtfria personer.

Dålig sömn försämrar även prognosen hos personer med kronisk huvudvärk/migrän och led- och muskelsmärta.

– God sömn å andra sidan förefaller förbättra prognosen hos personer med långvarig huvudvärk/migrän och muskel- och ledbesvär, säger Patrik Looft.

Inga biverkningar

Många drar sig för att ta insomningstabletter och andra kemiska sömnläkemedel på grund av biverkningarna, men det finns andra metoder som inte har några biverkningar alls.

– Vill man förbättra sin sömn rekommenderar jag tyngdtäcke, kognitiv beteendeterapi eller regelbunden konditionsträning. De metoderna har visat sig vara lika eller mer effektiva än läkemedel – utan biverkningar, säger Patrik Looft.

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig en bättre upplevelse. Genom att använda hemsida godkänner du villkoren i vår integritetspolicy.