Sömnen påverkar immunförsvaret

I dessa pandemitider är det viktigare än någonsin att göra vad du kan för att skaffa dig ett ökat immunförsvar. Detta immunförsvar som påverkas av vad/hur du äter, dricker, rör dig, andas, tänker, känner – och sover Immunförsvaret påverkas av för lite sömn eller låg sömnkvalité. Till exempel visar en studie där försökspersonerna utsattes för förkylningsvirus att de som sovit mindre än sju timmar blev förkylda i tre gånger så hög utsträckning, jämfört med dem som sovit åtta timmar.

Hur starkt det går att koppla sömnbrist och försämrat immunförsvar visar till exempel en studie från Uppsala universitet. De tittade på ett antal friska unga män och vilken effekt en sömnlös natt gav med ökad risk för sjukdom – resultatet överraskade forskarna med hur snabbt brist på sömn påverkade immunförsvaret.

https://www.researchgate.net/publication/262419584_Acute_Sleep_Deprivation_in_Healthy_Young_Men_Impact_on_Population_Diversity_and_Function_of_Circulating_Neutrophils

Varför är det så viktigt att komma ner i varv? 

Ett aktivt liv kräver återhämtning och sömn är en av naturens bästa återhämtare. Detta livgivande tillstånd som innebär en renande process för kroppens alla system. Det är ju då under djupsömnen din kropp får chans till återhämtning och rensar hjärnan för en fräsch omstart, då den bygger upp de krafter som förbrukats under dagen. Men om du inte uppnår dessa stadier tillräckligt ofta påverkar sömnbristen ditt immunförsvar så du blir lättare sjuk, sömnbrist påverkar även hjärnans centrum för hunger och blodsockerbalansen så du kan bli både hungrigare och mer sugen på sötsaker.

Stressig livsstil ger effekt på sömnen

Tyvärr leder vår stressiga livsstil tvärtom till att vi sover allt mindre, var tredje person i industriländerna drabbas av sömnsvårigheter visar studier. Den som enligt Folkhälsoinsitutets senaste undersökning av folkhälsan visar sig bli allt sämre med ökad ångest, oro, stress och sömnbesvär som följd av detta. Till exempel svarade hela 35 procent av de tillfrågade kvinnorna i åldern 16-29 år att de kände sig stressade. (Länk https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/. Dessutom uppnår vi för sällan den sömn under vilken vi verkligen återhämtar oss. Brist på sömn får både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser förutom ditt immunförsvar, till exempel påverkas din produktivitet, motivation och bedömningsförmåga. Vad får det då för effekter?

  • Sömnstörningar hos unga ökar kraftigt bland annat på grund av att produktionen av melatonin, som gör oss trötta, minskas genom stress orsakad av sociala medier.
  • Sömnighetsrelaterade olyckor är lika vanliga som alkoholrelaterade. Olyckor kopplade till trafiktrötthet ökar där de mest drabbade gått från 60+ till unga mellan 18 – 24 år, vilket har samband med den gruppens konstanta uppkoppling.

Tyngdtäcken kan göra stor skillnad

Att sömnen spelar en avgörande roll för både den psykiska och fysiska hälsan behöver fler få insikt om, liksom att tyngdtäcken faktiskt innebär en möjlighet till bättre sömn, ökad livskvalité och starkare immunförsvar. De hälsovinster ett tyngdtäcke ger är nämligen dokumenterade i såväl svensk som internationell forskning inom både neurovetenskap och molekylär medicin samt stöds av Fonden för psykisk hälsa.

Tidigare har det forskats mest på hur upplevelsen av tryck mot kroppen påverkar barn med olika diagnoser samt äldre demenssjuka där det visat sig att tyngdtäcken, tyngdfiltar och tyngdvästar gett lindring vid både ångesttillstånd och bidragit till bättre sömn och återhämtning. Dessa positiva resultat har inneburit till att alltfler människor intresserat sig för om tyngdtäcken även kan hjälpa dem och förbättra deras sömnkvalité. Sömnforskaren och överläkaren Mats Adler samt Bodil Ekholm har i en uppföljningsstudie tittat på effekterna av att sova med tyngdtäcke.

https://somna.se/wp-content/uploads/2019/12/Weighted-blankets-181128-Bodil-Ekholm.pdf och berättar i tidsskriften MåBra om de väldigt positiva upplevelser människor haft av sina tunga täcken, och Adler tolkar resultaten att trycket över kroppen skickaren lugnande feedback till hjärnan.

https://www.mabra.com/halsa/somnforskaren-forklarar-darfor-sover-vi-battre-med-tyngdtacke/6508397

Kolla gärna in intervjun med Adler i TV4.

https://www.mabra.com/halsa/somnforskaren-forklarar-darfor-sover-vi-battre-med-tyngdtacke/6508397

Det visar sig att tryck mot kroppen stimulerar produktion av lugnande ”må bra”-hormoner som oxytocin (som utsöndras vid till exempel amning) medan stresshormoner som kortisol minskar, vilket ökar känslan av välbefinnande och trygghet. Trycket mot kroppen sätter igång kemiska processer i din kropp som ökar ditt välbefinnande, sänker din oro och ångest samt stärker ditt immunförsvar. Detta oavsett om du med tyngdtäcket lägger dig till vila, sitter med det under en kortare paus eller unnar dig ett längre soffmys. Vi människor är flockdjur och närheten till, och trycket av, en annan människas kropp har under årtusenden betytt ökad chans till överlevnad och en upplevelse av trygghet samt minskad stress. Det tryck som tyngdtäcket ger blir ett substitut eller komplettering till detta djupt kända behov av beröring.

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig en bättre upplevelse. Genom att använda hemsida godkänner du villkoren i vår integritetspolicy.