Sömnens cykler och faser

Sömnen är uppdelad i sömncykler på cirka 90 minuter vardera, under varje sömncykel växlas mellan olika sömnfaser: 1) Du går in i Insomningsfasen när du börjar känna dig dåsig och vakenhetsgraden sjunker – här är du lättväckt då sömnen är ytlig. 2) Bassömnen, även kallad normalsömnen. 3) Djupsömnen, här sker återhämtning och uppbyggnad då stresshormonerna […]

Sömnen påverkar immunförsvaret

I dessa pandemitider är det viktigare än någonsin att göra vad du kan för att skaffa dig ett ökat immunförsvar. Detta immunförsvar som påverkas av vad/hur du äter, dricker, rör dig, andas, tänker, känner – och sover Immunförsvaret påverkas av för lite sömn eller låg sömnkvalité. Till exempel visar en studie där försökspersonerna utsattes för […]

Tyngdtäcke hjälper unga att komma till ro

En effektiv insats vid sömnproblem och även ångest är användandet av tyngdtäcken. Det berättar skolsköterskan Sofia Sjöqvist i Nacka utanför Stockholm. Hon som i sitt arbete ofta tar till tyngdtäcken för att hjälpa ungdomar att lättare somna in eller lugnar dem vid panikångestattacker. Allt fler unga idag lever under allt högre press på prestation, framgång […]

Dålig sömn kan ge kronisk smärta

Sömnen är viktig och för den som lider av långvarig smärta är den ännu viktigare eftersom en försämrad sömnkvalitet sänker smärttröskeln. Dessutom försämras immunförsvaret vilket kan orsaka sjukdom och mer smärta. Flera studier har visat att en försämrad sömnkvalitet eller för lite sömn leder till minskad tolerans för smärta. – Det finns även en tydlig koppling […]

Sömnen förbättras med tyngdtäcke

Vi behöver alla sömn för att återhämta oss, men barn behöver även en god sömn för att kunna växa och utvecklas. För barn med sömnbesvär kan ett tyngdtäcke vara räddningen enligt överläkare Kerstin Malmberg vid i Barn- och Ungdomspsykiatri i Stockholm som har arbetat med barn med sömnproblem i närmare 30 år. De flesta föräldrar […]

Biologins främsta mästerverk

Länge uppfattades sömn som ett typ av enhetligt tillstånd som enbart innebar återställande av vår förmåga att hålla oss pigga och alerta. Varför kroppen behövde sömn för att klara av detta visste vi inte. Men idag vet vi bättre. Tack vare teknologiska framsteg och gediget forskningsarbete har vetenskapen de senaste decennierna lyckats kartlägga sömnens biologiska […]