Sömnmottagning

Sovmer sömnmottagningar med sömnrådgivning

 

En sömnmottagning finns oftast hos en redan befintlig klinik som drivs av exempelvis en manuell terapeut, naprapat, kiropraktor, fysioterapeut, massör eller liknande.

Det finns två typer av sömnmottagningar, med eller utan ställbara sängar från Sovmer. Utan säng så bedrivs sömnrådgivning med möjlighet att rekommendera Sovmer tyngdtäcken för en dokumenterad bättre sömn samt lämpliga sovkuddar som ger stöd och komfort under hela natten.

Sovmer har utvecklat en metod som omfattar sömnmottagningar med sömnrådgivning i kombination med dokumenterade produkter för en bättre sömn.
Kunskapen som vi delar med oss av kommer bland annat från vårt goda samarbete med Karolinska institutets sömnlaboratorium och Stressforskningsinstitutet.

 

Sömnrådgivning på en sömnmottagning kan omfatta följande moment:

 

  • Digital sömnscreening i anslutning till bokning, utförs av patienten/kunden
   innan första besöket.
  • Sömnrådgivning, mötet sker digitalt eller på plats på mottagningen.
  • Genomgång av sömnscreeningen.
  • Samtal om bland annat sömnhygien.
  • Produktrekommendationer för att ge konkreta verktyg för att förbättra
   sömnkvantitet och sömnkvalitet.
  • Sömnskola som patienten/kund utför digitalt på egen hand efter
   första rådgivningsmötet.
  • Vid behov upprepad sömnscreening inför varje återbesök.
  • Återbesök efter ca 1-3 veckor för att följa upp produkter, sömnhygien med mera.
   (Digitalt eller på plats på mottagningen).
  • Uppföljningsbesök efter ca 3-5 månader för att följa upp produkter, sömnhygien, sömnkvalitet och sömnkvantitet. (Digitalt eller på plats på mottagningen).
  • Ytterligare verktyg kan kompletteras med sömndagbok/sömn-app.

 

Sömnrådgivning på en Sovmer sömnmottagning – klinisk metod:

Sovmers sömnrådgivning unika koncept kombinerar två var för sig etablerade verktyg:

  1. Medvetandegöra för patient/kund å ena sidan problem och risk med dålig och/eller för lite sömn samt möjligheten och vinsten med bra eller åtminstone bättre sömn.
  2. Väldokumenterade sömnfrämjande produkter; Sovmer Wilhelmina tyngdtäcke, Sovmer Strömsund Talalay-kudde, Sovmer Vindeln ställbar säng. Var och en av dessa produkter är framtagna för att ge bästa möjliga sömn.

Därför fungerar Sovmer tyngdtäcke så bra:

Sovmer Wilhelmina tyngdtäcke ger en jämnt fördelad tyngd över kroppen vilket frisätter lugn-och-ro-hormonet oxytocin. Oxytocin räknas som ett hormon som hjälper till att skapa lugn och trygghet och sänker orosnivån hos människor. Evolutionen har lärt människan att sömn är avgörande för överlevnaden och för att kunna somna in behöver vi kunna känna lugn och trygghet, det hjälper oxytocinet till med när oxytocinnivåerna är förhöjda. Tryck- och beröringsreceptorer finns företrädesvis i huden och dessa receptorer startar igång höjningen av oxytocinnivåerna. Det är vad som sker vid tryck och beröring av huden som när vi exempelvis sover med tyngdtäcke. Med andra ord, effekten av att sova med tyngdtäcken kan förklaras rent fysiologiskt och har utvecklats under tiotusentals år.

En intressant iakttagelse är att det är bara under de senaste 50-70 åren som vi har sovit med lätta täcken som till exempel duntäcken. Det har medfört att vi inte fått något tryck på våra tryckreceptorer och oxytocinnivåerna har inte höjts och det kan ha gjort det svårare att på ett naturligt sätt sova bra. Därför ser vi att fler behöver sova med tyngdtäcken idag än för 100 år sedan. Tyngden ger lugn och trygghet för att få en bättre sömnkvantitet och sömnkvalitet.

 

 

 

Vetenskapliga artiklar

 1. Uvnäs-Moberg K, Handlin L, Petersson M. Self-soothing behaviors with particular reference to oxytocin release induced by non-noxious sensory stimulation. Front Psychol. 2015;5:1529. Published 2015 Jan 12. doi:10.3389/fpsyg.2014.01529. Hämtad från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4290532/
 1. Ackerley, R., Badre, G., & Olausson, H. (2015). Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia. Journal of Sleep Medicine & Disorders, 2(3), 1–7. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-135360
 1. Ekholm B, Spulber S, Adler M. A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia in psychiatric disorders. J Clin Sleep Med. 2020 Sep 15;16(9):1567-1577. doi: 10.5664/jcsm.8636. PMID: 32536366. Hämtad från https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32536366
 1. Eron K, Kohnert L, Watters A, Logan C, Weisner-Rose M, Mehler PS. Weighted Blanket Use: A Systematic Review. Am J Occup Ther. 2020 Mar/Apr;74(2):7402205010p1-7402205010p14. doi: 10.5014/ajot.2020.037358. PMID: 32204779. Hämtad från https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32204779/