Sovmers Pilotstudie

Bli testpilot

Vi kommer med start från och med nu söka efter testpersoner som skulle vara villiga att delta i studier och testa produkter från Sovmer. Först ut är pilotstudien på vår kudde Strömsund 15cm.
Som deltagare kommer du ombedjas att utvärdera produkten genom att använda en skattningskala och svara på ett antal frågor anonymt på dina preferenser.

 

 

Varför genomför Sovmer en pilotstudie?

Att Sovmer har valt att starta en pilotstudie på kudden Strömsund är av flera anledningar, men kanske den viktigaste är att kunna verifiera de påstådda fördelarna stämmer i praktiken. Även att samla in feedback om användarupplevelsen och hur produkten uppfyller användarens förväntningar och krav. Den insikten är ovärderlig för oss för att kunna förstå vad som fungerar bra och vad vi kan göra för att förbättra produkterna. 

Dessa öppna pilotstudier om sömnprodukter kan vara viktiga ur ett folkhälsoperspektiv genom att bidra till ökad medvetenhet om sömnens betydelse, förbättra sömnkvaliteten på populationsnivå och potentiellt minska sömnrelaterade hälsoproblem. Genom att främja god sömn kan dessa produkter ha en positiv inverkan på folkhälsan och bidra till ökat välbefinnande för en bredare befolkning.

Pilotstudiens upplägg

För att bli testpilot behöver du en Strömsund-kudde, antingen den som är 11cm eller 15cm. Du köper kudden till mycket rabatterat pris i vår webshop. 
Efter inköpt kudde kommer du få ett introduktionsmail från oss med information.
Du kommer sedan efter 30 dagar få ett utvärderingformulär som du ska fylla i och skicka tillbaka. 

Utvärdering

Resultatet av studien förväntas vara helt unikt och kommer att utvärderas av sömnforskare, ergonomer, naprapater och fysioterapeuter. Ditt deltagande och feedback kommer att vara ovärderlig för att bidra till vår förståelse av kuddens effektivitet.