Block "647366" not found

Sömn är viktigt

Vår sömn påverkar våra liv mycket, och trots det är den för de flesta ett mysterium som vi människor står handfallna inför. Helt i onödan, för det finns kunskap att hämta som ger dig chans till mycket bättre livskvalitet. Både när du sover och är vaken. 

För kan du sova mer – kan du leva mer. 

Ett aktivt liv kräver återhämtning och sömn är en av världens bästa sätt för återhämtning. Denna livgivande handling innebär en renande process för kroppens alla system. När vi sover, processar och bearbetar nämligen hjärnan våra upplevelser. På så sätt fungerar sömnen som en återhämtningsperiod där en mängd olika hormoner och signalsubstanser samverkar så kroppen kan vila och läka. Sover du bra klarar du bättre av ansträngning, stress och påfrestningar – du orkar mer och risken för sjukdomar minskar. Dessutom blir det roliga förstås ännu roligare när du känner att du har kraft över.

Våra krävande liv med ständig uppkoppling, mycket stimuli och krav på prestation stör ofta våra naturliga processer och gör oss sårbara då vi inte får tillräcklig tid för återhämtning. Många lider av problem med för lite, eller för dålig kvalité på sömnen – där kroppen inte får chans att ladda ur och ladda om batterierna, vilket är det som sker när vi lägger oss till vila. Att sömnen blir lidande är därför inte ovanligt, sedan spelar det ingen roll om du är gammal eller ung, och effekterna av det är fler än du tror. Sömnen är helt enkelt helt avgörande för vår livskvalitet, och skillnaden i sömnkvalité är stor. Det vet alla som enstaka nätter eller under längre period haft problem med att somna, vaknat upp och har svårt att somna om. Så när du hamnat i en ond spiral av att sova för lite och/eller för dåligt kostar det dig din hälsa. De skadliga effekterna sömnbrist har på hälsan är enligt ny forskning alarmerande och visar att hela 25% av hela världens befolkning tros lida av sömnproblem, www.cell.com/current-biology/pdfExtended/S0960-9822(19)30098-3 men där Sverige sticker ut med än högre siffror då hela 39 procent svarade i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 2018 att de har sömnbesvär https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/

Under delar av sömncykeln omstartas systemet helt enkelt, och då stärks också immunförsvaret. Och ett starkt immunförsvar är i tider av pandemier och ökning av multiresistenta bakterier av yttersta vikt för att inte bara ge motståndskraft och god livskvalité – utan kan faktiskt göra skillnaden mellan liv och död.

En negativ effekt på hälsan som sömnbrist är den så kallade ”sömnskuld” där toxiner som beta-amyloider, skadliga molekyler, sparas i kroppen. Viss forskning menar att det går att hämta hem denna sömnskuld genom att sova mer under vissa perioder, medan andra hävdar motsatsen (länk till University Colorado Boulder) att det gäller att dina normala sömnvanor genererar tillräcklig återhämtning för att du ska hålla dig frisk https://www.cell.com/current-biology/pdfExtended/S0960-9822(19)30098-3

Vad är då en god återhämtande sömn?

Det skiljer mycket mellan de sömnstadiernas olika effekter. Sömnen är uppdelad i olika sömncyklar på cirka 90 minuter vardera, och under en cykel växlar sömnen mellan olika faser:

Insomningsfasen, du sover ytligt och är lättväckt

Bassömnen, den så kallade normalsömnen

Djupsömnen, det är här som kroppens återhämtning och uppbyggnad pågår. Hjärnan arbetar långsammare, tillverkningen av stresshormon minskar och musklerna slappnar av. Du är svår att väcka och kan känna dig förvirrad om du blir väckt och det tar tid innan du känner dig vaken.

Drömsömnnen, även kallad REM-sömn (Rapid Eye Movement) som betyder snabba ögonrörelser.

Bassömnen och djupsömnen förkommer regelbundet under natten tillsammans med perioder av drömsömn. Drömmar förekommer under de olika stadierna men är vanligast under REM-sömnen, då arbetar hjärnan på ett aktivt sätt som påminner om när du är vaken.

För att uppnå återhämtning gäller det att du får tillräckligt av den djupa sömnen. Ju längre du varit vaken, desto djupare blir din sömn. Det är lättast att sova och få djupsömn när kroppens inre klocka är inställd på att det är natt och ämnesomsättningen är låg.

Fotnot: Fakta Vårdguiden (Johanna Brydolf, nationella redaktionen)