Image

Idrottsrörelsen

Samarbetet mellan sovmer och idrottsrörelsen representerar en banbrytande allians som strävar efter att främja folkhälsan genom att adressera den globala sömnproblematiken. Detta samarbete, grundat på ömsesidig förståelse och delade målsättningar, positionerar sovmer som en ledstjärna inom sömnforskning och vetenskap, och hela idrottsrörelsen som en strategisk partner för att främja välbefinnandet hos utövare och samhället i stort. 

Sovmers engagemang i sömnforskning och terapeutiska säljkanaler har skapat en stark grund för bolagets framstående position. Medvetna om sömnens fundamentala roll för hälsan och idrottens påverkan på individens välbefinnande har sovmer beslutat att närma sig hela idrottsrörelsen i bred bemärkelse. Valet av idrottsrörelsen som samarbetspartner motiveras av det gemensamma målet att främja folkhälsan och skapa positiva samhällsförändringar genom att lyfta fram sömnens betydelse. 

Det förestående samarbetet mellan sovmers akademiska miljö och den breda idrottsrörelsen markerar en kraftfull allians mellan vetenskap och idrott. Genom att förena akademin, näringslivet och idrotten strävar man efter att sprida budskapet om vikten av god sömn för en bättre folkhälsa. Samarbetet innebär en möjlighet att påbörja klinisk forskning inom sömnområdet, vilket ytterligare stärker evidensbaserade insatser för att förbättra sömnkvaliteten hos människor som är aktiva inom idrotten. 

Sovmer och idrottsrörelsen - ett samarbete för folkhälsan

Principerna för det långsiktiga tillväxtsamarbetet mellan sovmer och den breda idrottsrörelsen är tydligt definierade. Målet är att etablera en femårig allians som inte bara gynnar båda parter utan också ger konkreta bidrag till idrottsrörelsen på totalt 5 miljoner SEK över denna period. Intäktsmodellen för idrottsrörelsen beskrivs noggrant för att visa hur samarbetet kommer att generera årliga fördelar. 

Sovmer agerar som en ledstjärna genom sitt starka engagemang för att förbättra människors sömn och därigenom främja en övergripande bättre folkhälsa. Det långsiktiga perspektivet på samarbetet visar på parternas fasta övertygelse om att verklig förändring kräver tid och engagemang. Genom denna unika sammanslagning av vetenskap och idrott strävar sovmer och den breda idrottsrörelsen tillsammans mot att vara föregångare inom området och skapa en varaktig positiv påverkan på samhället. 

Sömnen är avgörande för sportsliga prestationer

Återhämtning och muskelreparation: Sömn är en tid då kroppen genomgår reparation och återhämtning. Under djupsömnen frigörs tillväxthormon som är viktigt för muskelreparation och tillväxt. För idrottare är detta särskilt viktigt eftersom fysisk aktivitet bryter ned muskelfibrerna och sömnen hjälper till att återställa dem.

Prestanda och koordination: Sömnbrist kan påverka kognitiv funktion, uppmärksamhet, koncentration och reaktionshastighet. 

Återhämtning: Sömn spelar en central roll i att återställa kroppens energireserver. Idrottare behöver tillräckligt med energi för att prestera på toppnivå och för att undvika trötthet och utmattning.

Immunsystemets funktion: Sömnbrist kan försvaga immunsystemet och öka risken för infektioner och sjukdomar. Idrottare är särskilt sårbara för överträning och skador om deras immunsystem inte fungerar optimalt.

Hormonbalans: Sömn påverkar balansen av hormoner i kroppen, inklusive hormoner som reglerar aptit och ämnesomsättning. 

Mental hälsa: Sömn spelar en viktig roll i att hantera stress och upprätthålla en god mental hälsa. Idrottare kan stå inför enorma påfrestningar och utmaningar, och sömnen är en viktig faktor för att hantera stress och främja psykologiskt välbefinnande.

Vi samarbetar med hela idrottsrörelsen

Sovmer i Sverige AB
Post- och besöksadress:
Gärdevägen 11, 856 50 SUNDSVALL
Org.nr: 559252-4796
Kundtjänst: info@sovmer.se
Telefon: +46(0)60-606 15 45 (9-16, mån-fre)

Sovmer grundades år 2020 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom sömn. Sedan 2024 är vi också ett konsumentinriktat företag som erbjuder dig marknadens bästa produkter inom sömnhälsa.