Image

Sömnhälsa

Sömnhälsa är ett relativt nytt ord inom sömn, och det är ett viktigt begrepp att förstå för att kunna optimera sömnen. Sömnhälsa handlar om hur väl du sover och hur detta påverkar din fysiska, mentala och emotionella hälsa. Att ha en god sömnhälsa innebär att få tillräckligt med sömn, en god sömnkvalitet och att ha en sömnrytm som är anpassad till dina behov. Att ha; arbeta för och upprätthålla en god sömnhälsa är livsviktigt eftersom sömnen är essentiell för kroppens återhämtning och reparation.

Image

Varför sover vi?

Att det är skönt att sova är ingen nyhet, men varför behöver vi egentligen sova? Sömn är en nödvändig biologisk funktion för människan och andra djurarter. Det är en period av vila som krävs för att kroppen ska kunna återhämta sig och återställa sig efter de fysiska och mentala påfrestningarna som vi utsätts för under dagen. Forskning har visat att sömn har en avgörande roll för vår hälsa och vårt välbefinnande, och att brist på sömn kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Under sömnen genomgår kroppen flera viktiga processer, inklusive reparation och tillväxt av celler och vävnader, frisättning av hormoner som reglerar ämnesomsättningen och immunsystemet, och konsolidering av minnen och inlärning.

Utöver de fysiska fördelarna kan sömn också bidra till att förbättra vår kognitiva förmåga, kreativitet och vår förmåga att hantera stress. Det är också känt att sömn spelar en viktig roll i vår emotionella reglering och att brist på sömn kan leda till ökad känslighet för stress och negativa känslor.

Sammanfattningsvis: Vi människor behöver sömn för att återhämta  och återställa oss fysiskt och mentalt, för att stödja hälsosamma biologiska processer och för att främja välbefinnande och hälsan överlag.

Risker med otillräcklig sömn

Sömnbrist eller otillräcklig sömn kan ha en rad negativa hälsoeffekter, både omedelbara och långsiktiga. Här är några av de potentiella konsekvenserna av regelbunden sömnbrist:

 • Nedsatt kognitiv funktion: Brist på sömn kan påverka kognitiva funktioner som uppmärksamhet, koncentration, minne och beslutsfattande.

 • Nedsatt prestanda och produktivitet: Människor som inte får tillräckligt med sömn kan uppleva minskad prestanda på arbete eller i skolan, ökad risk för misstag och långsammare reaktionshastighet.

 • Fysisk påverkan: Sömnbrist kan påverka immunsystemet och öka risken för sjukdomar och infektioner. Det kan också påverka hormonreglering och öka risken för viktökning och typ 2-diabetes.

 • Mental hälsa: Otillräcklig sömn har kopplats till ökad risk för ångest, depression och andra psykiska hälsoproblem.

 • Högre risk för olyckor: Personer som lider av sömnbrist har ökad risk för olyckor, särskilt i samband med körning eller användning av maskiner.

 • Ökad risk för kroniska sjukdomar: Långvarig sömnbrist har samband med en högre risk för kroniska sjukdomar som hjärtsjukdom, högt blodtryck och stroke.

 • Störningar i metabolismen: Sömnbrist kan påverka kroppens förmåga att reglera sockernivåerna och därigenom öka risken för diabetes.

 • Ökad stressnivå: Brist på sömn kan öka stressnivåerna och påverka förmågan att hantera stress.

Det är viktigt att notera att individer kan reagera olika på sömnbrist och att konsekvenserna kan variera. Det är alltid bäst att sträva efter regelbunden och tillräcklig sömn för att främja både fysisk och mental hälsa.

Image

Hur länge behöver barnet sova? Här följer några generella riktlinjer beroende på barnets ålder:

 • Nyfödda (0–3 månader): 14–17 timmar per dag.
 • Spädbarn (4–11 månader): 12–15 timmar per dag.
 • Småbarn (1–2 år): 11–14 timmar per dag.
 • Förskolebarn (3–5 år): 10–13 timmar per dag.
 • Skolåldern (6–13 år): 9–11 timmar per dag.
 • Tonåringar (14–17 år): 8–10 timmar per dag.

Barn och sömn

Sömnen är särskilt viktig för barn eftersom det är under sömnen som kroppen och hjärnan växer och utvecklas. Under sömnen produceras tillväxthormoner som hjälper till med kroppens tillväxt och utveckling. Detta är särskilt viktigt för spädbarn och små barn som växer snabbt. Sömn spelar också en viktig roll i kognitiv utveckling. Det hjälper barnet att bearbeta och konsolidera information som de har lärt sig under dagen. Det har visat sig att sömnbrist kan påverka barns inlärning, minne och uppmärksamhet.

Sömn påverkar också barns reglering av humör och beteende. Brist på sömn kan leda till irritabilitet, hyperaktivitet och humörsvängningar. Sömn spelar en viktig roll för immunförsvaret genom att hjälpa kroppen att bekämpa infektioner och sjukdomar. Barn är mer mottagliga för infektioner eftersom deras immunsystem ännu inte är fullt utvecklat, så sömnen är särskilt viktig för att hålla dem friska. Sömn är också viktig för att upprätthålla fysisk prestation och energi under dagen.

Brist på sömn kan leda till trötthet och nedsatt prestation under dagen, vilket kan påverka barns prestation i skolan eller sportaktiviteter.

John Axelsson, sömnforskare vid Stockholms universitet

"– Ju mer störda sömner ju äldre känner man sig. Vi gjorde också ett experiment. Vi frågade samma personer hur gamla de kände sig efter två nätter med nio timmar och sen efter två nätter med fyra timmar. De kände sig 4,5 år äldre med sömnbrist. När vi tittade på sömnighet så var det 10 års skillnad från när man känner sig som piggast och tröttast."

John Axelsson, 23-04-2024 TV4 Nyhetsmorgon

Hur mycket du sover påverkar hur gammal du känner dig

En av våra experter som vi samarbetar med, John Axelsson sömnprofessor på Karolinska Institutet gästade Nyhetsmorgon på TV4 i tisdags. Temat var att hur mycket du sover påverkar hur gammal du känner dig.⁠

Läs artikeln och se hela intervjun här.

Hur mycket du sover påverkar hur gammal du känner dig

En av våra experter som vi samarbetar med, John Axelsson sömnprofessor på Karolinska Institutet gästade Nyhetsmorgon på TV4 i tisdags. Temat var att hur mycket du sover påverkar hur gammal du känner dig.⁠

Läs artikeln och se hela intervjun här.

John Axelsson, sömnforskare vid Stockholms universitet

"– Ju mer störda sömner ju äldre känner man sig. Vi gjorde också ett experiment. Vi frågade samma personer hur gamla de kände sig efter två nätter med nio timmar och sen efter två nätter med fyra timmar. De kände sig 4,5 år äldre med sömnbrist. När vi tittade på sömnighet så var det 10 års skillnad från när man känner sig som piggast och tröttast."

John Axelsson, 23-04-2024 TV4 Nyhetsmorgon

Sovmer i Sverige AB
Post- och besöksadress:
Gärdevägen 11, 856 50 SUNDSVALL
Org.nr: 559252-4796
Kundtjänst: info@sovmer.se
Telefon: +46(0)60-606 15 45 (9-16, mån-fre)

Sovmer grundades år 2020 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom sömn. Sedan 2024 är vi också ett konsumentinriktat företag som erbjuder dig marknadens bästa produkter inom sömnhälsa.