Image

Pilotstudier

Vi söker från och med hösten 2023 efter ett antal testpersoner som skulle vara villiga att delta i studier och testa produkter från Sovmer. Som deltagare kommer du ombedjas utvärdera produkterna genom att använda skattningskalor samt svara på ett antal frågor anonymt. 

Image

Varför pilotstudier?

Att vi nu väljer att initiera pilotstudier kring våra produkter beror på flera anledningar, men kanske den viktigaste är att kunna verifiera att de påstådda fördelarna stämmer i praktiken. Vi vill även samla in feedback om användarupplevelsen och hur produkterna uppfyller våra kunders förväntningar och krav. Dessa insikter är ovärderliga för oss för att kunna förstå vad som fungerar bra och vad vi kan göra för att förbättra produkterna. 

Dessa öppna pilotstudier om sömnprodukter kan vara viktiga ur ett folkhälsoperspektiv genom att bidra till ökad medvetenhet om sömnens betydelse, förbättra sömnkvaliteten på populationsnivå och potentiellt minska sömnrelaterade hälsoproblem. Genom att främja god sömn kan dessa produkter ha en positiv inverkan på folkhälsan och bidra till ökat välbefinnande för en bredare befolkning.

Pilotstudiernas upplägg

För att bli testpilot för någon av våra produkter behöver du givetvis först få tillgång till dessa. Du köper produkten till mycket rabatterat pris i vår webshop. Efter inköpt produkt kommer du få ett introduktionsmail från oss med ytterligare information. Efter ca. 30 dagar från produktleverans erhåller du enkätmaterialet som du enkelt fyller i online. Om du av någon anledning inte är nöjd med produkten kan du kostnadsfritt skicka tillbaka den efter testperioden. 

Anmäl intresse

Vill du bli testpilot? Du anmäler enkelt ditt intresse genom att fylla i vårt ansökningsformulär här. 

beställ till superpris

Som godkänd testpilot erhåller du en unik rabattkod som du använder i vår webbshop. 

30 dagars testperiod

Du använder vår produkt regelbundet under minst 30 dagars tid. För gärna sömndagbok.

fyll i online-enkäten

Efter ca. 30 dagar skickar vi ut utvärderingsenkäten som du enkelt fyller i online. 

Utvärdering

Resultatet av studierna förväntas vara helt unikt och kommer att utvärderas av sömnforskare, ergonomer, naprapater och fysioterapeuter. Ditt deltagande och din feedback kommer att vara ovärderlig för att bidra till vår förståelse av produkternas effektivitet.

Riktlinjer

Population & urval
Studien riktar sig till både män och kvinnor över 18 år. Syftet är att undersöka hur produkten kan bidra till att lindra olika sömnproblem. Urvalsmetoden för studien innebär att deltagarna kommer att väljas slumpmässigt från den angivna populationen. Detta säkerställer en representativ och mångsidig deltagargrupp, vilket ger tillförlitliga resultat och ökar möjligheterna till generalisering av slutsatserna.

Forskningsmetod
För att utvärdera effekten av produkten kommer forskningsmetoden att omfatta en skattningskala från 1 till 5, vilket ger deltagarna möjlighet att göra både objektiva och subjektiva bedömningar av produktens effektivitet. Detta ger en kvantitativ och kvalitativ dimension till studien, vilket kan ge oss en mer omfattande förståelse för deltagarnas upplevelser och reaktioner.

Datainsamlingsmetod
Datainsamlingen kommer att ske genom en digital enkät. Formuläret används för att samla in kvantitativa data genom skattningsskala och specificerade frågor kring olika sömnproblem.

Dataanalysmetod
Dataanalysen kommer att vara grundad på evidensbaserade metoder och statistiska verktyg. Kvantitativa data från skattningsskalorna kommer att analyseras med hjälp av statistiska metoder för att få kvalitativa insikter om produktens effektivitet för varje enskilt problemområde.

Etik & samtycke
Forskningsstudien kommer att genomföras i enlighet med etiska riktlinjer och förordningar för forskning med människor. Deltagarna kommer att informeras om syftet med studien, vad deras deltagande innebär och om eventuella risker och fördelar. De kommer att få möjlighet att ge sitt informerade samtycke innan deltagandet och kommer att ha rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva ange någon anledning.

Längd för pilotstudie
Studien kommer att genomföras under en tidsram på 30 dagar. Detta innebär att deltagarna förväntas använda produkten och registrera sina upplevelser under den angivna perioden. Den begränsade tidsramen ger möjlighet till en fokuserad och effektiv datainsamling och analys av resultaten inom en realistisk tidsram.

Ev. hinder
För att kunna delta i pilotstudien ska deltagarna ha någon av följande hälsoyttringar: sömnproblem, smärta i nacken, migrän, huvudvärk, svårigheter att somna och frågor om ångest/oro kommer att inkluderas.

Sovmer i Sverige AB

Post- och besöksadress:
Gärdevägen 11, 856 50 SUNDSVALL
Org.nr: 559252-4796
Kundtjänst: info@sovmer.se
Telefon: +46(0)60-606 15 45 (9-16, mån-fre)

Sovmer grundades år 2020 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom sömn. Sedan 2024 är vi också ett konsumentinriktat företag som erbjuder dig marknadens bästa produkter inom sömnhälsa.