Image

Sömn för barn

Sömn spelar en avgörande roll i barns övergripande hälsa och utveckling. Att skapa och upprätthålla sunda sömnrutiner är avgörande för barns övergripande hälsa och välbefinnande. Det bidrar inte bara till deras fysiska och kognitiva utveckling utan stödjer också ett positivt och balanserat emotionellt tillstånd.

Men vi vet alla att sömnen kan vara en källa till problem för många barn och deras familjer. Vi har produkter som kan hjälpa er till lättare insomning, skönare nättare och lugnare dagar.

Image

Barnens viktiga sömn

Sömnen är särskilt viktig för barn eftersom det är under sömnen som kroppen och hjärnan växer och utvecklas. Under sömnen produceras tillväxthormoner som hjälper till med kroppens tillväxt och utveckling. Detta är särskilt viktigt för spädbarn och små barn som växer snabbt. Sömn spelar också en viktig roll i kognitiv utveckling. Det hjälper barnet att bearbeta och konsolidera information som de har lärt sig under dagen. Det har visat sig att sömnbrist kan påverka barns inlärning, minne och uppmärksamhet.

Sömn påverkar också barns reglering av humör och beteende. Brist på sömn kan leda till irritabilitet, hyperaktivitet och humörsvängningar. Sömn spelar en viktig roll för immunförsvaret genom att hjälpa kroppen att bekämpa infektioner och sjukdomar. Barn är mer mottagliga för infektioner eftersom deras immunsystem ännu inte är fullt utvecklat, så sömnen är särskilt viktig för att hålla dem friska. Sömn är också viktig för att upprätthålla fysisk prestation och energi under dagen.

Brist på sömn kan leda till trötthet och nedsatt prestation under dagen, vilket kan påverka barns prestation i skolan eller sportaktiviteter.

Barn och tyngdtäcken

Tyngdtäcke för barn kan göra underverk för både barnet själv och föräldrarna. Tyngdtäcken är designade för att ge ett jämnt tryck över kroppen och kan ge en känsla av lugn och trygghet. De används ofta för att hjälpa personer att koppla av och förbättra sömnen. För barn med NPF-diagnoser har användning av tyngdtäcke visat fina resultat gällande insomning och ökat lugn under natten.

Men det finns vissa saker som är viktiga att tänka på:

Viktrekommendationer: Tyngdtäcket bör väga cirka 10-12% av barnets kroppsvikt. Detta är en allmän riktlinje, och det är viktigt att konsultera med en läkare eller en specialist hos oss på sovmer för att få personlig rådgivning.

Ålder och mognad: Tyngdtäcken är vanligtvis mer lämpliga för äldre barn, eftersom yngre barn kanske inte är lika medvetna om hur de ska hantera tyngden eller har förmågan att kommunicera om de känner obehag. Det är viktigt att övervaka barnet för att se hur de reagerar på tyngdtäcket. Därför rekommenderar vi inte tyngdtäcke till barn under 3 års ålder.

Sömnens fördelar:

 1. Fysisk tillväxt och utveckling: Under sömnen frigörs tillväxthormoner, vilket är avgörande för barns fysiska utveckling och tillväxt. En tillräcklig sömnperiod ger kroppen möjlighet att reparera och bygga upp vävnad, muskler och ben.

 2. Kognitiv utveckling och inlärning: Sömn spelar en nyckelroll i kognitiv utveckling och inlärning. Under sömnen konsolideras minnen, och hjärnan bearbetar och organiserar information. Barn som får tillräckligt med sömn har ofta bättre koncentration, minne och problemlösningsförmåga.

 3. Emotionell hälsa och reglering: Sömn påverkar barns emotionella hälsa och förmåga att reglera sina känslor. Otillräcklig sömn kan leda till ökad irritabilitet, humörsvängningar och minskad tolerans för stress. En stabil sömncykel bidrar till att främja en positiv emotionell balans.

 4. Immunförsvar och hälsa: Sömn är en viktig faktor för att stärka immunförsvaret. Barn som får tillräckligt med sömn har oftast en bättre förmåga att bekämpa infektioner och sjukdomar. En regelbunden sömncykel främjar övergripande hälsa och välbefinnande.

 5. Förebyggande av övervikt: Det finns forskning som tyder på att otillräcklig sömn kan kopplas till ökad risk för övervikt och fetma hos barn. Sömnbrist kan påverka hormonreglering och öka risken för överätande.

 6. Energinivåer och beteende: Barn som sover tillräckligt har oftast bättre energinivåer och är mer benägna att delta i fysiska aktiviteter. Samtidigt kan brist på sömn leda till trötthet, nedsatt energi och påverka barnets beteende och deltagande i dagliga aktiviteter.

Image

Hur mycket behöver barnet sova?

Här följer några generella riktlinjer beroende på barnets ålder:

 • Nyfödda (0–3 månader): 14–17 timmar per dag.
 • Spädbarn (4–11 månader): 12–15 timmar per dag.
 • Småbarn (1–2 år): 11–14 timmar per dag.
 • Förskolebarn (3–5 år): 10–13 timmar per dag.
 • Skolåldern (6–13 år): 9–11 timmar per dag.
 • Tonåringar (14–17 år): 8–10 timmar per dag.

Sovmer i Sverige AB
Post- och besöksadress:
Gärdevägen 11, 856 50 SUNDSVALL
Org.nr: 559252-4796
Kundtjänst: info@sovmer.se
Telefon: +46(0)60-606 15 45 (9-16, mån-fre)

Sovmer grundades år 2020 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom sömn. Sedan 2024 är vi också ett konsumentinriktat företag som erbjuder dig marknadens bästa produkter inom sömnhälsa.