10 års garanti på våra sömnförbättrande produkter!

Sovmer erbjuder högkvalitativa produkter för ökat välbefinnande och förbättrad sömn. Våra produkter kommer med sedvanlig 3-årig produktgaranti. För att erhålla vår utökade 10-åriga produktgatanti, vänligen registrera din produkt genom att skicka din e-postadress i nedanstående formulär. Bekräftelse på utökad produktgaranti skickas till din e-postadress.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
E-post
(Order- eller kvittonummer)
(I formatet 2020-01-30)

Produktgaranti villkor:

Vi på Sovmer vill vi ge våra kunder den bästa upplevelsen vi kan. I detta ingår naturligtvis att skydda ditt köp av vår talalaykudde Strömsund i upp till 10 år, enligt följande villkor: 

Sovmers 10-åriga garanti omfattar en defekt Strömsund-kudde som är ett resultat av tillverkningsskada eller defekt utförande/material. Dessutom gäller Sovmers garantiskador på naturlatex på kudden som har uppstått trots korrekt användning och hantering. Garantin gäller från det datum du får din nya Strömsund-kudde och är giltig under de första 10 åren av användning. Detta innebär att om de nämnda problemen tidigare har tagits upp med Sovmer via vår supportmail (info@sovmer.se) inom 10 år efter mottagandet av produkten, kommer produkten att bytas ut efter Sovmers eget godtycke. 

Denna garanti är inte överförbar till andra produkter eller konsumenter. Således är endast den ursprungliga köparen av produkten berättigad till någon garanti som täcks av Sovmer. Garantin gäller endast för de Strömsund-kunder som använder produkten för eget bruk. Om produkten säljs vidare till en sekundär konsument av den ursprungliga ägaren, kommer Sovmer inte att hållas ansvarig för eventuella skador på produkten, vare sig genom normal användning eller på annat sätt. För att lämna in ett garantianspråk kan Sovmer kräva att konsumenten tillhandahåller inköpsbevis, inklusive inköpsdatumet på produkten. Om inköpsbeviset och/eller det juridiska originalbeviset förloras inom 10-årsperioden är Sovmer inte ansvarigt för att ersätta produkten. 

Denna garanti gäller endast Strömsundkudden som säljs i Sverige. Garantin gäller endast för produkter som är defekta trots normal användning i hemmet. 

Dessutom omfattas eventuella sprickor som uppstår i naturlatex trots korrekt användning och hantering av garantin inom en 10-årsperiod. Det är upp till Sovmer att avgöra om en sådan skada rimligen är ett resultat av normal användning och/eller tillverkningsfel.  

Sovmer har rätt att begära bevis på skada tillsammans med tillämpningen av garantin. Detta bevis kan inkludera, men är inte begränsat till, foton av skadan på ett sådant sätt att det finns lite eller inget rimligt tvivel om skadans omfattning. Garantin gäller inte om Sovmer konstaterar att skadan är en följd av missbruk eller försummelse. Sovmer måste således skäligen göra en sådan bedömning om skador såsom, men inte begränsat till, lukt, brännskador, skärsår, angrepp eller kroppsvätskor finns vid tidpunkten för garantins tillämpning. 

Om garantianspråket godkänns kommer Sovmer att byta ut produkten kostnadsfritt till den ursprungliga köparen. Sovmer kommer inte att reparera den gamla varan på något sätt. Produkten kommer att ersättas med samma modell (så länge denna modell finns kvar i produktion) och inga uppgraderingar kommer att göras/erbjudas. 

Frakt av den nya kudden är Sovmers ansvar medan ansvaret kring transport av den gamla produkten faller på den ursprungliga köparen. 

Sovmer i Sverige AB
Post- och besöksadress:
Gärdevägen 11, 856 50 SUNDSVALL
Org.nr: 559252-4796
Kundtjänst: info@sovmer.se
Telefon: +46(0)60-606 15 45 (9-16, mån-fre)

Sovmer grundades år 2020 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom sömn. Sedan 2024 är vi också ett konsumentinriktat företag som erbjuder dig marknadens bästa produkter inom sömnhälsa.